| 
StardilehtSide meiegaKataloogOskame
RU  
      GSM-Valve
      Perimeetri valve
      Tulekahju (ATS)
      Juhtmeta alarm
      Videovalve (CCTV)
      Võrgu lahendused
      Imperial süsteem
 

tulekahju Kuna tulekahju võib kasvada algfaasis väga kiiresti, on tulekahju varajane avastamine otsustava tähtsusega sündmuste edasise arengu suhtes.

Automaatne tulekahju-signalisatsioonisüsteemi ülesanne on avastada kontrollitaval alal algav tulekahju võimalikult varajases staadiumis ning edastada sellest häireteade. 

Automaatse tulekahju-signalisatsiooni projekteerimine, paigaldamine ja hooldamine reguleerib siseministri määrus nr.80 
  © 2004 - 2022  turvalisus.ee  tel.+372 551-66-37